گروه صنعتی یزدپولیکا

آزمایشگاه پارس سنجش

درباره پارس سنجش

یزد پولیکا

درباره یزد پولیکا

یزد اتصال پلیمر

درباره یزد اتصال پلیمر
0
پروژه موفق
0
نوع تولید
0
مشتری ثابت

گروه صنعتی یزد پولیکا متشکل از سه شرکت

  • شرکت تولیدی صنایع یزدپولیکا (تاسیس در سال 1359) تولید انواع لوله های UPVCاز سایز 20 الی 400 میلیمتر با ظرفیت 14000 تن در سال
  • شرکت آزمایشگاهی و تحقیقاتی پارس سنجش یزد (تاسیس در سال 1390) - مجهزترین آزمایشگاه آکرودیته ایران در زمینه UPVC
  • شرکت یزد اتصال پلیمر (تاسیس در سال 1391) تولید انواع اتصالات از سایز 20 الی 315 میلیمتر با ظرفیت 4000 تن در سال

برخی از مشتریان ما

جهاد کشاورزی
آب و فاضلاب
قرارگاه خاتم
توزیع برق
جهاد نصر
مخابرات
9
10
آبفار
آب منطقه ای