گواهینامه ها

ISO10002-2004

دریافت گواهینامه سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان مبتنی بر استاندارد ایزو 10002 از سال 1388 تاکنون از Swiss cert سویس و Dimitto ایتالیا

ISO18001-2007

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ارزیابی ریسک و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ایزو 18001 از سال1390 تاکنون از Dimitto ایتالیا

ISO14001-2004

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ایزو 14001 از سال1390 تاکنون از Dimitto ایتالیا

ISO 9001-2008

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001 از سال1386 تاکنون از شرکتهایTUV آلمان و Swiss cert سویس و Dimitto ایتالیا

افتخارات

جوایز سمپوزیوم و نمایشگاه

جوایز استانی

جوایز ملی مصرف کننده

کپی‌رایت © 1396. گروه صنعتی یزد پولیکا.

گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا
آسودگی خاطر با محصولات یزد پولیکا