دپارتمان فروش

فرم در خواست لوله

جهت دانلود فرم درخواست لوله کلیک کنید .

فرم در خواست اتصالات

جهت دانلود فرم درخواست اتصالات کلیک کنید .

برخی از مشتریان ما

مشتری ۱
مشتری ۲
مشتری۳
مشتری۴
مشتری۵
مشتری۶

تماس با واحد فروش و صادرات

واحد فروش و صادرات

واحد فروش و صادرات
Export@yazdpoolica.co
Export.yazdpoolica@gmail.com
Tel :+98-35-3727 2381-3
Fax:+98-35-3727 2120
WHATS APP :+98-913- 359 7479
ایران, یزد, شهرک صنعتی, بلوارکاج, 24 متری دهم, فرعی دوم سمت راست, شرکت تولیدی صنایع یزدپولیکا
کپی‌رایت © 1396. گروه صنعتی یزد پولیکا.

گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا
آسودگی خاطر با محصولات یزد پولیکا